تغذیه گوساله

تغذیه گوساله

تغذیه گوساله

تاکنون به این فکر کرده اید که چه چیزی برای تغذیه گوساله شما نیاز است؟

در این مطلب  به شما کمک میکنیم تا بهترین خوراک مناسب را برای رشد گوساله استفاده کنید پس با ما همراه باشید.

برای تغذیه مناسب یک گوساله ما میتوانیم از خوراک دهی شیر جایگزین استفاده کنیم. کلستروم برای سه روز اول ضروری بوده و همیشه باید به این نکته توجه کرد که مقدار ۶ الی ۸ لیتر کلستروم در ۲۴ ساعت اول امری حیاتی است.

بدین منظور روزی ۳ مرتبه، ۲ لیتر CRM در پنهای انفرادی مناسب است.

 • در زمستان باید مقدار اسپرایفر را غلیظتر در نظر بگیریم.

رشد  در دو هفته اول برای پرورش گوساله بسیار مهم است.

اختلافات زیادی در مقدار حجم CRM در دو هفته اول پرورش گوساله ها مورد توجه است.که این امر حجم شیر خشک از کمتر ۶ کیلو تا بیش از ۱۰ کیلو شروع میشود. همچنین تفاوت در مقدار غلظت شیر خشک نیز وجود دارد.از هر ۱۲۰ گرم در لیتر تا ۱۸۰ گرم لیتر نیز مشاهده میشود. اغلب گوساله ها از ۴ روزگی (از روز به بعد) به CRM روی می آورند. و این به این شکل است که در هفته اول به گوساله ها دومرتبه و ۲ لیتر شیر در روز داده شده و در هفته دوم به بعد ۲ مرتبه  در روز و ۲/۵ لیتر شیر در اختیارشان قرار می گیرد.اغلب گاوداران و مزرعه داران بصوت عادی حدود ۵۰۰ گرم در روز شیر خشک به گوساله ها می دهند.

در غلظت نرمال ۱۲۵ گرم در لیتر یک گوساله ۷ کیلو شیر خشک میخورد.این نشان میدهد که یک گوساله در حدود ۵۰۰گرم  در روز شیر خشک مصرف میکند که این موضوع به سختی میتواند سطح نیازهای نگهداری حیوان را مرتفع سازد.پس رشد روزانه خیلی محدود خواهد بود(نزدیک ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم در روز روزانه) در کنار این رشد محدود گوساله سیستم ایمنی آن نیز کاهش می یابد.

گاودران شیری در تغذیه گاوهای شیری خود بسیار حساس عمل میکنند.

در کل با روش شیردهی گفته شده در بالا میتوان به این نتیجه دست یافت که گاوداران بخصوص در دو هفته اول  در تغذیه گوساله های خود بسیار محتاط هستند.

منظور از محتاط بودن این است که: کمتر از ۸ کیلو پودر شیرخشک در ۲ هفته اول به گوساله ها داده شود. در این میزان گوساله رشد کمی داشته و بین ۷ الی ۱۰ روز طول میکشد که وزن اولیه از دست رفته در تولد را جبران نماید. این مدت بسیارطولانی و سبب بوجود آمدن یک خلاء(lag) در رشد گوساله خواهد شد.بنابراین در این زمان گوساله ها به انواع بیماریها نیز حساس می باشند. در این مرحله این روش شیردهی باعث کاهش رشد سیستم پستانی نیز خواهد شد و همچنین سبب کاهش رشد  و توسعه سیستم گوراشی و سیستم ایمنی خواهد بود.

معده چهارم به شدت کشسان میباشد.

در سالیان قدیم همواره تاکید بر این موضوع بود که از آنجایی که شیردان کوچک است،بیشتر از ۲ لیتر شیر در روز نباید وارد شیردان شود.گرچه با تحقیقات جدید پژوهشگران ثابت نموده که شیردان خاصیت الاستیک و کشسان دارد. بخصوص اگر ۳ لیتر شیر(کلستروم) بلافاصله بعد از تولد به گوساله خورانده شود،این کشش یاعث میشود که فضای شیردان بیشتر باز شده و هضم اولیه به سادگی صورت پذیرد.حتی گوساله در مراحل بعدی زندگی خود نیز نیاز به مصرف خوراکی بهتری خواهند داست، و در آینده گوساله به گاوی شیری بهتری تبدیل میشود.

Advise for the first 14 days:

با توجه به بسیاری از پژوهشهای صورت گرفته توسط بخش علمی شرکت اسپرایفو.

این شرکت به صورت زیر برنامه Life start را ارائه میدهد.

بین ۳/۸ الی ۴ لیتر کلستروم با کیفیت خوب در عرض ۲ ساعت اول گوساله زایی به گوساله خورانده شود.

 • ۲ الی ۴ لیتر کلستروم بعداً در همان روز حداکثر ۸ الی ۱۲ ساعت پس از مصرف اولین کلستروم خورانده شود.
 • در روز دوم و سوم،۲لیتر کلستروم ۳ مرتبه در روز خورانده شود. یا میتوان ۳ لیتر کلستروم را دوبار در روز خوراکی نمود.
 • در روز چهارم تا هفتم،سه مرتبه ۲ لیتر اسپرایفو+کنستانتره(بدون علف)+آب
 • روز هشتم الی ۱۴: ۲ مرتبه در روز،۳/۵ لیتر اسپرایفو+کنسانتره(بدون علف)+آب
 • از هفته سوم تا هفته پنجم: ۲ مرتبه در روز، ۳/۵ لیتر اسپرایفو+کنسانتره+علوفه های خرد شده(ترجیحاً کاه) به همراه آب
 • در هفته ششم در طی دو نوبت ۳ لیتر اسپرایفو+کنسانتره+علوفه های خرد شده(ترجیحاً کاه) به همراه آب
 • در هفته های هفتم و هشتم در دو نوبت ۲لیتر اسپرایفو+کنستانره+علوفه های خرد شده(ترجیحاً کاه) به همراه آب
 • در هفته نهم در یک نوبت ۲ لیتر اسپرایفو+کنسانتره+علوفه های خشک(ترجیحاً کاه) به همراه آب

طبق این برنامه که پیش برید گوساله نه تنها وزنش را از دست نمیدهد،بلکه بین ۴ الی ۸ کیلو وزن کسب خواهد نمود و همچنین انرژی مورد نیاز برای ایجاد یک سیستم ایمنی قوی و فعال را نیز خواهد داشت.

گوساله ها سلامت بهتری داشته و پوست آنان شفاف تر خواهد شد.

عکس جدول تغذیه خوراک اسپرایفو به گوساله از زمان تولد تا زمان از شیرگرفتن

عکس جدول تغذیه خوراک اسپرایفو به گوساله  از زمان تولد تا زمان از شیرگرفتن

شیرخشک خوراکی با قابلیت هضم بالاست که همواره مورد احتیاج میباشد.

گاهی مواقع میتوانید از شیرخشک با غلظت بالاتر نیز استفاده کنید.یعنی به جای نسبت ۸ به ۱  یا ۷ از نسبت ۶ به ۱ استفاده نمود. البته این شیرخشک باید قابلیت هضم بالایی داشته باشد.براساس برنامه های اسپرایفو ۶ لیتر شیر که متشکل از ۱۶۰ گرم اسپرایفو در لیتر است را میتوان در هفته دوم زندگی به گوساله خوراند.این باعث  میگردد تا منحنی رشد گوساله افزایش نسبی خود را به خوبی حفظ نماید.

From 100 to 12Kg in three months

گرچه اکثریت گاوداران گوساله های خود را وزنکشی نمیکنند، ولی نتاج نشان داده که گوساله در ۳ ماهگی خود ۱۰۰کیلوگرم وزن کسب میکند.

مصرف انفرادی شیر در گوساله ها به واسطه سطل و یا شیرپستانک

در هنگام خوارکدهی شیر به گوساله های شیرخوار سطل یا  پستانک اهمیت فراوانی دارد به صورت که سطلهای و یا پستانکها میبایست از سطح زمین در ارتفاع مناسبی قرار گیرند تا رفلاکس طبیعی مری در گوساله هنگام بلع شیر بوجود آید.بهترین ارتفاع در سطلها و پستانکها مطابق شکل به ترتیب ۳۵ سانتیمتر و ۷۵ سانتیمتر میباشد.

سطل شیردهی

شایان ذکر است که اگر این ارتفاع به درستی رعایت نگردد،رفلاکس طبیعی مری کاهش یافته و مقدار شیری که وارد شکمبه شده است در آنجا تخمیر میگردد و مشکلات گوراشی زیادی از جمله نفخ،دلدرد واسهال را بوجود می آورد.

سه نکته اساسی که از شیرگیری را تعیین می نماید:سن،وزن و مقدار کنسانتره مصرف شده.

گوساله در سن ۸ الی ۹ هفتگی از شیر گرفته میشوند.با گوساله ایی که با وزن تولد ۴۰ کیلوگرم  در آن سن وزن دوبرابر و نزدیک ۸۰ کیلوگرم می شود.مصرف کنستانتره در روز پایان شیرخوراگی(ازشیرگرفتن) باید بین ۱ الی ۲ کیلو در روز باشد،و گرنه میتوانیم انتظار داشته باشیم که در سه هفته منحنی  رشد گوساله منحنی رشد گوساله پایین آمده باشد.اگر گوساله  در این سطح نیست بایستی از شیرگیری را به تعویق انداخت.

عقب انداختن از شیرگیری در گوساله و جبران آن دشوار است.

عقب انداختن از شیر گیری و کاهش رشد به علت عدم توسعه مناسب شکمبه به هیچ صورت خوشایند نبوده و جبران آن با استفاده از از خوراکهای غلیظ در مدت زمان کم باقیمانده،بسیار سخت خواهد بود.تلاش برای جبران آن باعث افزایش ریسک تجمع چربی در بافتهای کبدی و پستانی شده و که هرکدام از آنان اثرات منفی خود را در آینده ای نچندان دور در گوساله ای که به عنوان گاو پرتولید پرورش می یابد را میتوان مشاهده نمود.

تحریک رشد و توسعه شکمبه

اصول از شیرگرفتن موفق و بدون هیچگونه نقصی در رشد گوساله در همان هفته های اول زندگی او نهفته است.مهیاء نمودن آب و کنستانتره به  ترتیب در هفته اول و دوم تضمین میکند که  گوساله از رشد و توسعه آرام شکمبه لذت میبرد.این امری بسیار مهم است زیرا پس از شیرگرفتن،گوساله کاملاً به خوراکیهایی وابسته میگردد که فقط در شکمبه قابل هضم هستندوهرچقدر شکمبه بهتر توسعه پیدا کند،از شیرگیری راحتر و زمان انتقال گوساله (تلیسه) به گاوهای شیری کاملتر وبهتر خواهد شد.

در ۳ الی ۴ هفته اول  احتیاج به علوفه خشبی نمی باشد.

رشد اصلی پرزها در شکمبه به علت نشاسته موجود در کنسانتره میباشد،به همین دلیل است که گفته میشود تا قبل از هفته سوم یا چهارم نباید از علوفه های خشبی استفاده نمود.فقط زمانی که گوساله به صورت روزانه مقدار مناسبی کنسانتره مصرف میکند میتوان از علوفه های خشبی با کیفیت بالا استفاده کرد و این اکثراً از هفته سوم الی چهارم به بعد رخ میدهد.در واقع کنسانتره باعث رشد و توسعه پرزهای شکمبه شده و علوفه باعث افزایش حجم شکمبه میگردد و در دو هفته  نسخت رشد و توسعه پرزهای شکمبه برای ما ارجعیت دارد و میبایست پس از توسعه مناسب پرزهای شکمبه نسبت به افزایش حجم آن نیز باید مد نظر قرار گیرد.

از استرس کاملا جلوگیری کنید.

از شیر گیری خود یک عمل استرس آور بوده و میتواند مصرف خوراک گوساله را کاهش دهد.به همین جهت روزانه میتوانید یک مرتبه و حداقل به مدت هفت روز پس از شیرگیری به گوساله مقداری شیرداد،تا بدین صورت بتوان اثرات استرس را تا حدی کم کرد.این عمل باعث میشود مه اثرات استرس گوساله ازشیر  گرفته شده به کمترین میزان ممکن برسد.مهم آن است که در هنگام از شیرگیری حتماً باید از استرسهای دیگر از جمله سر و صدا،واکسیناسیون،شاخ بری و غیره در گوساله جلوگیری شود.

همواره از شیر خشک به عنوان یک هضم کننده عالی استفاده نمایید.

اسپرایفو را  میتوان به عنوان یک شیر مناسب جایگزین در نظر گرفت چرا که حداکثر رشد و توسعه شکمبه را به همراه دارد،و همچنین امکان افزایش وزن را فراهم میسازد.اسپرایفو به راحتی میتواند در اختیار گوساله قرار گیرد. دیده شده که با مصرف اسپرایفو در ۴ هفتگی گوساله  کنسانتره بیشتری مصرف کرده است،که این امر سبب گسترش و توسعه شکمبه و رشد حیوان میشود.این موضوع  در تصمیم گیری جهت از شیرگرفتن نیز امری مهم و ضروری خواهد بود. در واقع این تصمیم گیری در مورد ازشیرگیری رشد و سلامت گوساله را تعیین می نماید نه اینکه یک برنامه مداوم برای تغذیه باشد.

بنابراین برای از شیرگیری همزمان رعایت سه نکته الزامی است:

 • گوساله در سن ۹ الی ۱۰ هفتگی باشد.
 • حداقل وزن گوساله بین ۸۰ الی ۹۰ کیلوگرم باشد.
 • گوساله در روز بین ۵/۱ الی ۲ لیتر کنسانتره مصرف نماید.

تغذیه مناسب و منظم در چند ماه اول زندگی برای رشد و توسعه آینده حیوان امری ضروی است. اگر شما تغذیه مناسب در ماههای اولیه تولد گوساله را از دست دهید،دیگر نمیتوانید آنرا جبران کنید. در یک گاوداری بنام Setz henk سیستم خوارکدهی معمول گوساله ها تغییر و از سیستم خوراکدهی غلیظ Thick feeding استفاده شد که نتایج بسیار مطلوبی را نیز ازآن حاصل گردید. خود دامدار میگوید:سه الی چهار مرتبه ابتدای بسیار حساس است پس آنرا نبایست از دست داد.

Strong start in group accommodation:

گاوداران در شهر Kouden نیز بر روی غلظت شیرخشک و مقدار لیتر شیر خشک مصرفی و تعداد دفعات خواردهی شیر در روز توجه خاص دارند.در مقایسه با سال پیش،دامدار چندین تغییر بوجود آورده است.گوساله در باکسهای انفرادی از زمان تولد تا هفته سوم قرار میگیرند،که قبلاً تا هفته دوم بود. در طول این مدت ۴ لیتر اسپرایفو روزانه به گوساله ها خوارکدهی میشد که با غلظت ۲۰۰ الی ۲۵۰ گرم در هر لیتر بوده و نتیجه بسیار عالی است.ما نزدیک ۱۰۰ گوساله به این روش پرورش دادیم و نتایج عالی بود.

شما همواره در معرض احتمال عفونت هستید، چه از طریق دستگاه و ماشین خوراکریز و و چه از شیرریز.

ولی امروزه گوساله ها قویتر هستند و حتی زمانی که به پنهای گروهی نیز منتقل میشوند قویتر بوده و نسبت به عفونت حساسیت کمتری دارند. از زمانی که به سمت ماشین شیردهی (جهت مصرف شیر) منتقل میشوند، دیگر هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. و این موضوع، پرورش در مراحل بعدی را آسانتر میکند.

بیش از یک کیلو شیر خشک در روز احتیاج است.

شدت و غلظت خوراکدهی شیر خشک توسط ماشینهای شیردهی، در چندین سال اخیر گسترش یافته است.و به عنوان مثال از ۱۶۵ گرم شیر در لیتر به ازاء هر گاو به ۱۸۰ گرم شیر به ازاء هر گاو رسیده است .از طرف دیگر تعداد شیردهیها در روز به ازاء هر گوساله کاهش یافته است از ۷ به ۶. ولی جهت بالانس بودن حجم شیر به همان اندازه قبل باقی مانده است. بنابراین استفاده از سیستم خوراکدهی غلیظ برای گوسالهها در باکسهای دسته جمعی نیز آسانتر خواهد بود، و همچنین احتمال اسهال در آنها نیز کاهش خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *